من و تست
آخرین مطالب
عربی عمار

اخبار تعطیلی کرونا

🔹قم ( یک شنبه و دوشنبه )
🔹اراک ( یک هفته )
🔹گلستان ( یکشنبه و دوشنبه )
🔹گیلان ( شنبه تا چهارشنبه )
🔹قزوین ( یکشنبه و دو شنبه )
🔹اردبیل ( یکشنبه و دوشنبه )
🔹تهران ( یکشنبه و دوشنبه )
🔹البرز ( یکشنبه )
🔹همدان ( یکشنبه و دوشنبه )
🔹مازندران ( یکشنبه و دوشنبه )
🔹سمنان ( یکشنبه و دوشنبه )
🔹زنجان ( تا پایان چهارشنبه )
🔹کرمانشاه ( یکشنبه و دوشنبه )
🔹کردستان ( یکشنبه )
🔹مشهد ( تا پایان هفته )
🔹کرمان ( تا پایان هفته )
🔹خوزستان ( تا پایان هفته )
🔹هرمزگان ( تا پایان هفته )

❌این #لیست در صورت #تعطیلی_های بیشتر #اپدیت خواهد شد❌

درج دیدگاه

5 + 19 =