عربی عمار

اعتراض شدید دکتر مهدی آرامفر به طراح سوالات کنکور 99

کنکور 99 با تمام سختی ها به اتمام رسید اما در این بین صدای اعتراض ها از هر سویی بلند شده و نشان دهنده میزان سختی کنکور هستش تا جایی که دکتر مهدی آرامفر مدرس مطرح زیست شناسی کشور نیز در انتن زنده تلویزونی رسما اعتراض خود رابیان میکند و اعلام میدارد که تست های کنکور 99 از سختی بیش از حد برخوردار بوده نظر شما را جلب میکنیم به این برنامه تلویزونی با حضور استاد مهدی آرامفر در مورد تحلیل آزمون زیست کنکور 99

 

ارسال یک دیدگاه

شما هم جزو خانواده بزرگ من و تست باشید.

ثبت نام