من و تست
آخرین مطالب
عربی عمار

تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟

موضوع انشای کلیشه‌ای که سال‌های سال در ابتدای ورود به مدرسه با آن مواجه می‌شدیم الان تبدیل به یک موضوع بسیارمهم برای دانش‌آموزان سخت‌کوش شده است.

شما تعطیلات خود را چگونه می‌گذرانید؟ آیا برنامه‌ی هفتگی و روزانه‌ی مفید و متناسب طراحی کرده‌اید؟ توانسته‌اید برای تمام درس‌ها زمان کافی بگذارید؟ از حل تمرین‌های تستی چه خبر؟ آیا نیم‌نگاهی هم به برنامه‌ی راهبردی داشته‌اید؟

سوالات بالا تحلیل عملکرد و الگوی رفتاری درسی شما در شرایط ویژه‌ی حال حاضر است. با وجود شرایط خاص حاکم و دوری از محیط کلاس و درس، هر دانش‌آموز باید سعی کند برنامه‌ی متناسب خود را کشف کرده و با آن پیش برود تا بتواند آمادگی خود را در حد قابل‌قبولی حفظ کند. در دوران مدرسه نیز در برنامه‌های هفتگی روی مطالعه‌ی درس‌های ریاضی و علوم تمرکز ویژه‌ای داشتیم و اکنون این تمرکز بیشتر خواهد شد.

مطالعه‌ی درس‌های ریاضی و علوم را به دو بخش تقسیم کنید: 1.نگاه به گذشته  2.نگاه به آینده. برای نگاه به گذشته و مباحثی که قبلا در مدرسه خوانده شده به صورت روزانه تمرین حل کنید و تست کار کنید. برای نگاه به آینده قدم اول مختص خودتان است. پس یک پیش‌خوانی انجام دهید و با ذهنی آماده و پویا به سراغ ابزارهای آموزشی بروید. بعد از سپری شدن این مرحله که فیلم‌های تدریس بخش اصلی آن است، به حل سوال بپردازید. کتاب سوالات پرتکرار امتحانی یک ابزار جادویی است. با دسته‌بندی سوالات طی سه روز، بعد از آموزش مبحث جدید، به حل آن‌ها بپردازید.

توجه به سطح دشواری، راه‌حل‌ها و پوشش‌دهی تمام مباحث بسیار مهم است. مهم‌تر از همه این است که داشتن یک دسته‌ی عملکردی مشخص باعث ارتقای سطح یادگیری و تعمیق آموخته‌ها خواهد شد.

درج دیدگاه

15 + پنج =