من و تست
آخرین مطالب
عربی عمار

صبور باشید

صبور باشید

همه آدما بزرگ از دانشمند تا سوپر استارهای سینما بدون استثنا در بدترین موقعیت ها قرار داشتند و شکست های بزرگی را دیدند . ولی پافشاری  برای رسیدن به هدف, مسیرهای سخت و پر شیب را براشون هموار می کرد . اگه فرهاد یا مژگان کنکورسال قبلشونو باشکست پشت سر گذاشتند با یه برنامه ریزی دقیق سال بعد به موفقیت رسیدند . اون شکست یه تحربه تلخ تو زندگیشون بود ولی هدف داشتن و پشتکار زیادشون پیروزی را نصیبشون کرد.آن ها در موقعیت بحرانی زندگیشون دست به کار شدند مدیریت دقیقی را پیاده سازی کردند و  شرایط را کنترل کردند .

هدف سازی بعد پیروزی یا باخت همیشه باید قدم اول باشد پس با تکیه بخودتون و اعتماد بالا داشتن توهرمسیری هستید  محکم قدم بردارید .بدون شک موفقیت برای شما خواهد بود.

درج دیدگاه

2 × دو =