عربی عمار

مشاور خوب تحصیلی

مشاور خوب تحصیلی

مشاوره انتخاب رشته کنکورچه کسی است ؟

انتخاب رشته کنکور آخرین مرحله ای است که دانش آموزان در هنگام ورود به دانشگاه می دارند و نتیجه تمام این فرآیند پرتلاش و سخت دانش آموزان به انتخاب رشته کنکور بستگی دارد، از نظر بسیاری از مشاوران تحصیلی مهم ترین قدم نیز همین انتخاب رشته کنکور محسوب می شود. به عبارت دیگر یک انتخاب اشتباه می تواند زحمات سال های گذشته داوطلب کنکور را هدر دهد .از یک طرف انتخاب رشته  دانش آموز را مسیر شغلی مناسب سوق می دهد .

ویژگی های مشاور خوب

  • بررسی رتبه کنکور و قبولی در سال های گذشته
  • تطبیق رتبه قبولی دانشگاه شما با دانشگاهی که قبول شدید
  • رشته هایی که از نظر شغلی آینده بهتری دارند اولویت بندی میکنند
  • فن بیان بسیار بالای مشاوران در صحبت کردن

انتخاب رشته ها و ارسال نهایی برای داوطلب کنکور

ارسال یک دیدگاه