من و تست
Previous
Next
آخرین مطالب
عربی عمار

نقاط قوت و ضعف  در هنگام درس خواندن

نقاط قوت و ضعف  در هنگام درس خواندن

نقاط قوت و ضعف  در هنگام درس خواندن

نقاط قوت:

1-شبخوانی دروس عمومی؛ وقتی خسته ای، شام خوردی و سنگین شدی، همیشه یه کوچولو جا برای درسای عمومی هست!

2-صبح زود بیدار شدن.

3-مرور کم درسنامه، پرتست و سریع!

4-خاموش کردن تلفن همراه در مواقع درس خواندن

5-دیدگاه درست نسبت به جمعبندی!

6-حس بندی درس ها؛ کدوم ساعت، بیشتر حس کدوم درس هست، قبلش هم خودمو مقید کردم که اجراییش کنم!

8-هدف گذاری پیشرفتی منطقی؛ باید بیشتر بخونم، اما معقول و منطقی!

8-تنوع مطالعاتی بالا

9-زمان گذاشتن برای دروس ضعیف

10-برنامه ریزی توپ

نقاط ضعف:

1-فرار بی علت از دو تا درس سبک

2-کم تستی دروس عمومی!

3-شام بد موقع؛ که کیفیت خواب و ساعت بدن رو پایین میاره!

4-عدم ثبت ساعت مطالعه و گزارش درسی

5-فرار از دروسی که ضعیف هستید

6-عدم حالت صحیح نشستن برای درس خواندن و استفاده از عادت هایی مثل راه رفتن یا خوابیدن

7-عدم زدن تست زمان دار

8-استفاده بیش از حد از تلفن همراه

9-عدم توجه به کتاب درسی در دروس زیست و شیمی

عدم علامت دار کردن تست های

ارسال یک دیدگاه