من و تست
Previous
Next
آخرین مطالب
عربی عمار

نکات شیمی 

نکات شیمی

نکات شیمی

انسان با الهام از طبیعت و شناخت مولکول ها و رفتار آنها راهی برای زدودن آلودگی ها پیدا کردند.
مواد شوینده بر اساس خواص اسیدی و بازی عمل میکنند.
آشنایی با رفتار اسیدها و بازها می تواند ما را در تهیه و استفاده بهینه از شوینده ها یاری کند.
اگر ذره های سازنده حل شونده با مولکول های حلال جاذبه مناسب برقرار کنند،حل شونده در حلال پخش می شود.
لکه عسل به راحتی در آب حل می شود و در آن پخش می شود.
عسل حاوی مولکول های قطبی است که در ساختار خود دارای شمار قابل توجهی گروه هیدروکسیل(OH) دارند.
مولکول های عسل با آب پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.
چربی ها را می توان مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند زنجیر با جرم مولی زیاد دانست.
اسیدهای چرب،کربوکسیلیک اسید هایی با زنجیر بلند کربنی هستند.
صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن های گوناگون یا چربی مانند روغن زیتون، نارگیل و پیه با سدیم هیدروکسید تهیه می کنند.
صابون مایع،نمک پتاسیم یا آمونیوم اسید های چرب هستند.
صابون (جامد)،نمک سدیم اسید های چرب هستند.

ارسال یک دیدگاه