من و تست
آخرین مطالب
عربی عمار

پنج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم

راه های رشد کردن|من و تست

پنج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم :

  1. شما تنها کسی هستین که به خوبی میدونین که توانایی هاتون چی هست ، نه مردم!
  2. شما به خوبی میدونین که این خودتون هستین که مسبب شادی خودتون هستین ، نه مردم!
  3. شما از هدف و منظورِ خودتون باخبر هستین ، نه مردم!
  4. شما تمایل شدیدی دارین که به هدفِ خودتون برسین ، نه مردم!
  5. شما تنها کسی هستین که میتونین خواسته ی خودتون رو عملی کنین ، نه مردم!
  6. شجاع باشین و برای جنگیدن، برای خودتون آماده باشین و بدونین که همه چیز به خودِ شما بستگی داره ، نه مردم!

 

درج دیدگاه

13 − شش =