عربی عمار
آخرین مطالب

برای امتحانات با دونوع سوال آماده باشید.

طراحی دو نمونه سوال برای دانش آموزان  برای امتحانات محسن حاجی میرزایی درباره حجم کتاب دست امتحانات دانش آموزان بیان کرد دانش‌آموزانی که از آموزش مجازی استفاده ای نبرده اند ۸۰% محتوای درسی را در امتحانات خواهند داشت همچنین در مورد  امتحانات بیان کرد با توجه به اینکه ۸۰ درصد محتوای درسی مربوط به قبل از شروع کارونا می باشد پس  ۸۰ درصد سوالات در امتحانات مربوط به قبل از کرونا میباشد و ۲۰% سوالات مربوط به آموزش های آنلاین و آموزش های صدا و سیما می باشد دانش آموزان می توانند به صورت انتخابی به آنها پاسخ دهند.

درج دیدگاه

1 + دو =