من و تست
آخرین مطالب
عربی عمار

چگونه در آزمون های تستی اشتباه نکنیم؟

تا چند ماهه دیگه آزمونی که در مقابل شما قرار میگیره میتونه تاثیر مهمی در زندگی شما داشته باشه.اما چرا وقتی این بعضی از بچه ها به این آزمون میرسند دچار اشتباه های متوالی و پرتکرار میشن و درواقع کنکورشون فدا میشه
همیشه در آزمون های تستی و کنکور به چند اصل مهم در پاسخ گویی به سوالات دقت کنید.

  • متن سوال را با دقت بخوانید.

  • سوال را کامل بخوانید نه نصفه و نیمه.

  • سوال را به بهانه ذخیره‌ی وقت با عجله نخوانید.

  • هر چهار گزینه را بخوانید، حتی اگر پاسخ درست را فهمیده باشید.

  • زیر کلید‌واژه‌های متنِ سوال خط بکشید.

  • زیر فعل سوال را خط بکشید.

  • به قواعد نگارشی سوال و گزینه‌ها دقت کنید.

درج دیدگاه

11 + 9 =